Algemene voorwaarden van The GemGirl

Laatst geüpdatet op 8 November 2022.

Bevat:
Artikel 1. Toepasselijkheid.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
Artikel 3. Prijzen en betalingen.
Artikel 4. Verzendkosten.
Artikel 5. Afleveradres en bezorging
Artikel 6. Garantie.
Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.
Artikel 9. Overmacht.
Artikel 10. Bestellingen/communicatie.
Artikel 11. Toepasselijk recht.
Artikel 12. Identiteit van de ondernemer.
Artikel 13. Privacybeleid
Artikel 14. Intellectueel eigendom

Artikel 1. Toepasselijkheid.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TheGemGirl.com zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling op de website houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

Alle aanbiedingen van TheGemGirl.com zijn vrijblijvend en TheGemGirl.com behoudt zich nadrukkelijk het recht om prijzen te wijzigen. TheGemGirl.com kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument naar redelijkheid en billijkheid had moeten begrijpen dat de aanbieding of prijs, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of vergissing bevat.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

De genoemde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betalen kan via ideal, paypal, belfius en bancontact.

Speciale aanbiedingsprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen. Kortingen die worden aangeboden, kunnen niet worden gecrediteerd op bestellingen die daarvoor zijn geplaatst.

Artikel 4. Verzendkosten.

Voor verzendingen binnen Nederland worden per bestelling € 6,95 verzendkosten in rekening gebracht. Voor verzendingen naar België wordt € 9,00 aan verzendkosten berekend. Voor alle verzendingen naar andere EU-landen wordt € 19,50 aan verzendkosten in rekening gebracht.

Voor bepaalde minimumbedragen wordt gratis verzending aangeboden. De klant moet bij het afrekenen de optie voor gratis verzending selecteren om hiervan gebruik te kunnen maken. Dit kan niet worden aangepast of terugbetaald nadat de bestelling is voltooid. De klant is zelf verantwoordelijk voor het juist aanvinken van deze optie.

Artikel 5. Afleveradres en bezorging

De consument dient te allen tijde te controleren of het bij de bestelling opgegeven afleveradres nog actueel is. Het afleveradres dat u opgeeft bij het bestellen, en de e-mailbevestiging die u ontvangt waarop het afleveradres staat vermeld, geldt als afleveradres en wordt als zodanig door ons verwerkt.

Indien u een onjuist afleveradres heeft ingevuld, kunt u dit zo spoedig mogelijk per e-mail op in**@th********.com laten weten, waarna het afleveradres indien mogelijk wordt aangepast. Nadat de bestelling is verwerkt, is het niet meer mogelijk om het afleveradres te wijzigen. TheGemGirl.com is niet verantwoordelijk voor het onjuiste afleveradres en verzending van uw bestelling naar het onjuiste afleveradres. Voor het opnieuw versturen van uw bestelling naar een aangepast afleveradres worden voor een tweede verzending verzendkosten van € 6,95 in rekening gebracht binnen Nl en €9,00 naar BE.

Levering door TheGemGirl.com vindt plaats op het moment dat de producten gereed zijn voor verzending naar de consument, in de regel is dit circa binnen 5 dagen (afhankelijk van de gekozen betalingsoptie), maar uiterlijk binnen de wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen dagen na bestelling, tenzij anders aangegeven.

Levertijd en artikelen die niet op voorraad zijn.
Ik probeer de bestelling altijd binnen 3 werkdagen in te pakken. Bij grote drukte zoals in een sale, kan dit uitlopen met een aantal dagen.

De verwachte levertijden:

Binnen Nederland
3-5 werkdagen
Naar België, Duitsland en Frankrijk
5 – 7 werkdagen

Houd er rekening mee dat het iets langer kan duren als er uitverkoop is, vanwege het grote aantal bestellingen. Bij het plaatsen van een bestelling gaat u hiermee akkoord.

Je ontvangt een mail van MyParcel met de track en trace code wanneer de zending is gesorteerd. Tracking codes kunnen ook worden teruggevonden in het account op de website.

Mocht onverhoopt toch een product niet op voorraad blijken te zijn, dan wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Het geld wordt dan zo snel mogelijk teruggestort. Dit gebeurt soms als er een grote uitverkoop is waarbij veel mensen tegelijkertijd bestellen.

Wanneer een product niet op voorraad is en in backorder wordt geplaatst, ontvangt de consument hiervan per e-mail bericht in de orderbevestiging. De levertijd is bij aankoop ook zichtbaar op de website. Tot het moment van voltooiing van de bestelling heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument kan de bestelling annuleren door een e-mail te sturen naar in**@th********.com

Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Garantie.

TheGemGirl.com garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van eventuele gebreken. Klant dient het ontvangen pakket zelf binnen 7 dagen te controleren op juistheid. De factuur van TheGemGirl.com geldt als garantiebewijs voor uw bestelling.

Indien de geleverde goederen niet aan deze garantie voldoen, zal TheGemGirl.com voor een passende vervanging zorgen. Deze garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of indien, zonder advies van TheGemGirl.com, de consument of derden wijzigingen aan het product hebben aangebracht of proberen aan te brengen, of dit voor andere doeleinden hebben gebruikt dan waarvoor het bedoeld is.

Indien het geleverde product niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de product-aansprakelijkheidsregeling, dan is TheGemGirl.com niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid.

Klant heeft de plicht de geleverde producten onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst, te controleren op volledigheid. Geconstateerde gebreken dient u binnen 7 dagen na ontdekking per e-mail aan TheGemGirl.com te melden. Dit kan via in**@th********.com

Indien blijkt dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft TheGemGirl.com de keuze om de producten bij retournering te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurprijs terug te betalen.

Retouren
Als de klant producten wil retourneren, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst kenbaar te maken via het retourformulier op de website. Na het aanvragen van een retour heeft de klant 14 dagen de tijd om het pakket naar The GemGirl te sturen.

Na ontvangst van de retour ontvangt klant binnen 14 dagen het geld terug, inclusief de verzendkosten van de bestelling. De voor het retourneren betaalde verzendkosten worden niet terugbetaald. Indien niet de gehele bestelling wordt geretourneerd, ontvangt u alleen het bedrag van de geretourneerde goederen.

Goederen moeten ongebruikt, onbeschadigd en veilig verpakt worden verzonden om schade tijdens de verzending te voorkomen. Het is het veiligst om ze in dezelfde verpakking te retourneren. Verzend altijd met track en trace code! Dit is uw retourbewijs. Controleer altijd of het product aan de retourvoorwaarden voldoet. Retourneren is altijd geheel voor eigen risico. De Gemgirl is niet verantwoordelijk voor pakketjes die onderweg verloren gaan.

Edelstenen, mineralen en fossielen, het zijn allemaal natuurproducten. De één kwetsbaarder dan de ander. Deze prachtige stukken worden vaak gewonnen uit mijnen, grotten of diep in de aarde. Sommige zijn miljoenen jaren oud! Het is dus niet ongebruikelijk dat er oneffenheden in uw stuk zitten, zoals een insluiting, gat of kras. Dit is simpelweg onvermijdelijk en kan daarom niet als klacht worden aanvaard.

Bij fragiele stukken zoals zwavel-, celestien- en andere kwartsvarianten kan tijdens verzending een kristal loskomen, helaas is dit ondanks stevige verpakking soms niet te voorkomen. Wanneer een stuk compleet gebroken arriveert is dit natuurlijk een andere situatie.

Retourzendingen zijn een grote kostenpost voor een small business. het is volkomen begrijpelijk dat de klant soms iets wilt retourneren. Als dit echter zeer vaak en consequent gebeurt, behoudt TheGemGirl zich het recht voor om toekomstige bestellingen niet langer te accepteren.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

Eigendom van geleverde producten gaat pas over als het volledige bedrag dat aan TheGemGirl.com is verschuldigd, is betaald. Het risico ter zake van de producten gaat over op de consument op het moment van bezorging.

Artikel 9. Overmacht.

TheGemGirl.com heeft in geval van overmacht, het recht om naar eigen keuze de verwerking van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit mag zonder reden en zonder dat TheGemGirl.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan TheGemGirl.com kan worden toegerekend, omdat deze niet aan zijn schuld is te wijten en op grond van de wet, rechtshandeling of algemeen aanvaarde normen niet voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Bestellingen en communicatie.

Bij vertraging, beschadiging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en TheGemGirl.com, dan wel tussen TheGemGirl.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TheGemGirl.com, TheGemGirl.com is niet verantwoordelijk.

Artikel 11. Toepasselijk recht.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen door ons naar beste vermogen worden opgelost.

Artikel 12. Identiteit van de ondernemer.

TheGemGirl
Hyacintstraat 1, 4255 HX Nieuwendijk NB, The Netherlands
Kvk nummer: 74408488
Email: in**@th********.com
IBAN: NL66 KNAB 0258 7576 63
BTW identificatie nummer: NL002226106B81

13. Privacy policy

TheGemGirl.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen de gegevens nooit aan derden verstrekken zonder uw toestemming.

TheGemGirl.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de geplaatste bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens uit het systeem te laten verwijderen. Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of mail naar in**@th********.com

TheGemGirl.com gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij TheGemGirl.com zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Cookies.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De GemGirl gebruikt cookies om u te herkennen bij uw volgende bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij TheGemGirl.com geen cookies ontvangt.

14. Intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website wordt gepubliceerd door TheGemGirl.com en is auteursrechtelijk beschermd. Het ontwerp, alle tekst, afbeeldingen, onderliggende broncode en software (inclusief applets) en al het andere materiaal op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd door TheGemGirl.com en mogen niet worden gekopieerd of gewijzigd zonder schriftelijke toestemming, of op een andere manier gebruikt.